LA FORMACIÓ CONTÍNUA PER ALS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA


Desenvolupament professional. ENGINYERS BCN t’ajuda a seguir sent un professional competent i actualitzat, utilitzant les últimes tecnologies. Formació presencial i en línia. Campus i aules virtuals.

AGENDA

  • Postgrau d'Enginyer de Seguretat en Risc Químic - Mòdul 4: Revisions dels magatzems químics-sistemes de gestió de la seguretat industrial-UNE 192001
  • Verificació de baixa tensió
  • Càlcul i Disseny d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió
  • Postgrau d'Enginyer de Seguretat en Risc Químic - Mòdul 3: Transports de matèries perilloses-normativa Seveso-responsabilitat ambiental i sostenibilitat
  • Instal·lacions en Baixa Tensió. Normativa i Tramitació
  • Tertúlies d’economia (desembre)
  • Postgrau de Legalització d'Activitats. Mòdul 4: Normatives complementàries
  • Postgrau d'Enginyer de Seguretat en Risc Químic - Mòdul 2: Sistemes de prevenció en emmagatzematge de productes químics
  • Energia Solar Tèrmica
  • Aerotèrmia
CERCADOR